dnes je 29.2.2024

Input:

Zdaniteľné a oslobodené príjmy neziskových organizácií

15.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.1.2 Zdaniteľné a oslobodené príjmy neziskových organizácií

Ing. Michaela Vidová

Príjmy neziskových organizácií, ktoré sú podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) predmetom dane, nie sú v každom prípade považované za zdaniteľné príjmy. Vychádzajúc z § 2 písm. h) ZDP zdaniteľnými príjmami sú príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú oslobodené od dane podľa ZDP ani medzinárodnej zmluvy.

Ustanovenie § 13 ods. 1 písm. a) vymedzuje všeobecné podmienky pre všetkých daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie (medzi ktorých patria aj neziskové organizácie), že príjmy plynúce týmto daňovníkom z činnosti, na ktorej účel vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom, sú od dane oslobodené. V prípade neziskových organizácií sa osobitným predpisom rozumejú napr. stanovy (občianske