dnes je 2.4.2020
Najnovšie

Ministerstvo financií predstavilo opatrenia v rámci „Lex korona“

1.4.2020, Zdroj: Ministerstvo financií SR

Posuny termínov, odloženie daňových exekúcií, pomoc pre neziskové organizácie, či samosprávy. To je len časť z veľkého balíka opatrení, ktorý navrhlo Ministerstvo financií SR a schválili ho ministri na rokovaní vlády. Posuny termínov, odloženie daňových ...

ÚvodníkGarancia

31.3.2020, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vážení čitatelia, v aktuálnom čísle časopisu Účtovný a daňový expert vo verejnej správe informujeme o aktuálne prijatých opatreniach vlády Slovenskej republiky v súvislosti s koronavírusom. Prinášame taktiež informácie o konsolidovanej ...

ČlánkyGarancia

31.3.2020, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

PRVÁ POMOC zamestnancom, firmám a SZČOGarancia

31.3.2020, Ministerstvo hospodárstva SR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Štát preplatí 80 % platu zamestnanca firmám, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté. Príspevky pre SZČO a zamestnancov podľa poklesu tržieb firmy. > 20 % 180 eur > 40 % 300 eur > 60 % 420 eur > 80 % 540 eur Poskytnutie bankových ...

Otázky a odpovedeGarancia

31.3.2020, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytnutie prostriedkov na originálne kompetencie zriaďovateľa v roku 2020Garancia

31.3.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Môže zriaďovateľ poskytnúť 0,00 € na originálne kompetencie (ŠKD, ŠJ, MŠ, Správa budov) a keď neposkytne, aké následky bude mať obec? Odpoveď: Podľa zákona č. 369/1990 Zb. a zákona č. 583/2004 Z. z. , rozhoduje zastupiteľstvo o  ...

Ekonomicky oprávnené náklady z pohľadu neziskovej organizácie v roku 2020Garancia

31.3.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Potrebovali by sme poradiť s výkladom zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, konkrétne § 72, ods. 5 , v ktorom sú definované ekonomicky oprávnené náklady. Podľa tejto definície sú EON: a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ...

Uplatňovanie DPH v príspevkovej organizácii mesta v roku 2020Garancia

31.3.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Sme PO mesta, ktorá má na starosti údržbu majetku mesta, detské ihriská, odpadové hospodárstvo, verejnú zeleň, mestské komunikácie a tiež máme živnostenské oprávnenie na zabezpečenie parkovania v meste a prenájom motorových vozidiel ...

Účtovanie poskytnutia služby v obci v roku 2020Garancia

31.3.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Máme faktúru za poskytovanie služby „prevádzka mobilnej aplikácie pre Apple a Android“: - poplatok za spustenie a zverejnenie, na akú rozpočtovú položku by sme mali túto službu zaúčtovať, nákladový účet 518? A tiež máme faktúru za ...

Účtovanie školského bufetu v príspevkovej organizácii zriadenej VÚC v roku 2020Garancia

31.3.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Naša škola ako príspevková organizácia zriadená VÚC má školský bufet. Žiaci školy v rámci odborného výcviku pripravujú rôzne výrobky- desiatu (obložené bagety, rožky, toasty) . Tieto výrobky a aj nápoje (minerálky, džúsy, tyčinky, keksy ...

viac článkov
Najčítanejšie

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovArchív

12.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Technické zhodnotenie dlhodobého majetku alebo oprava z praktického pohľaduGarancia

16.3.2018, Ing. Jana Hvojníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V predchádzajúcom článku sme sa venovali problematike technického zhodnotenia majetku a naznačili sme si základné rozdiely medzi technickým zhodnotením a opravou dlhodobého majetku. V tejto časti si na konkrétnych príkladoch ukážeme ...

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Štefan Fabian  PhD. Ing. Ján Šelbacký Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Aktivované náklady na vývoj 013 - Softvér 014 - Oceniteľné práva 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Neplatené voľno zamestnanca z pohľadu Zákonníka práce v roku 2018Archív

12.7.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer, zamestnávateľ je povinný podľa § 47 ZP prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné ...

Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancomGarancia

3.5.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na účte 335 - Pohľadávky voči zamestnancovi sa účtujú rôzne pohľadávky voči zamestnancom, napríklad poskytnuté preddavky na cestovné výdavky, preddavky na vyúčtovanie, uplatnenie náhrad voči zamestnancovi. Účet ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
více článků
Semináre - aktuálna ponuka

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

2.6.2020, Bratislava
Lektorka: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

28.9.2020, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov škôl a školských zariadení do platových tried

4.6.2020, Bratislava
Lektorka:Mgr. Jaroslava Antalová
Najväčšími nedostatkami v zákone o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme bolo finančné podhodnotenie, značný počet platových taríf pod úrovňou minimálnej mzdyprílišná roztrieštenosť systému odmeňovania a 32-ročné obmedzenie započítateľnej praxe, ako diskriminačný prvok. Na našom seminári sa dozviete, ako odmeňovať po novom za využitia všetkých možností, ktoré novela zákona prináša. Novela sa dotýka až 229 000 zamestnancov! Prihláška tu!

 

Darček k Vášmu predplatnému
Súhrn opatrení počas aktuálneho núdzového stavu
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.4.2020 - daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2020
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
<marec  máj>
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA