dnes je 10.12.2019
Najnovšie

Ak zamestnávateľ nepošle výkaz, Sociálna poisťovňa ho zaeviduje ako neplatiča!Garancia

6.12.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Od 1. decembra 2019 sa sprísnili pravidlá pre zasielanie mesačných výkazov zamestnávateľov a zahraničných samostatne zárobkovo činných osôb do Sociálnej poisťovne. Od 1. decembra 2019 sa sprísnili pravidlá pre zasielanie mesačných výkazov zamestnávateľov a ...

Zamestnávatelia uhradili najvyššie mesačné nedoplatky v tomto roku, vyše 6 mil. eurGarancia

5.12.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

V októbri a novembri 2019 Sociálna poisťovňa odoslala zamestnávateľom upozornenia na aktuálny nedoplatok poistného za september 2019. Odoslala 40 430 SMS a e-mailov pre 27 830 zamestnávateľov. V októbri a novembri 2019 Sociálna poisťovňa odoslala ...

Boj s byrokraciou: SP nebude treba žiadať o súhlas so zápisom/výmazom v obchodnom registriGarancia

4.12.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa nebude od 1. októbra 2020 povinná vydávať na žiadosť fyzickej a právnickej osoby písomný súhlas so zápisom/výmazom v obchodnom registri, ak voči takejto osobe nevedie pohľadávku. Sociálna poisťovňa nebude od 1. októbra 2020 povinná ...

Sociálna poisťovňa odviedla do II. piliera už vyše 9,1 mld. eurGarancia

3.12.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Od roku 2005, kedy bol zavedený II. pilier, do 30. 9. 2019 odviedla Sociálna poisťovňa za sporiteľov dôchodkovým správcovským spoločnostiam povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie v celkovej výške 9,184 mld. eur. Od roku 2005, kedy bol zavedený II. ...

Novela zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1. januára 2020Garancia

29.11.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení novely č. 363/2019 Z. z. , prináša zmeny, ktoré už dlhodobo trápili hlavne audítorov. Nakoniec argumentami proti audítori nepresvedčili ani MF SR ani poslancov NR SR a výsledkom je: - ...

Daň z motorových vozidiel u príspevkovej organizácieGarancia

29.11.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za určitých okolností môžu aj subjekty verejnej správy, resp. ich rozpočtové a príspevkové organizácie podliehať dani z motorových vozidiel. Ide najčastejšie o situácie, kedy je vozidlo využívané na hlavnú (tzv. nezdaňovanú) činnosť a časť ...

Odmeňovanie hlavného kontrolóra za členstvo vo finančnej komisiiGarancia

29.11.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Môže byť hlavný kontrolór členom finančnej komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom a mať za to odmenu určenú zastupiteľstvom? V § 18 ods. 2 zákona o obecnom zriadení sú uvedené funkcie, s ktorými je funkcia hlavného kontrolóra ...

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obceGarancia

29.11.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavný kontrolór obce skončil k 31.7. Nový kontrolór obce je od 01.10. Na druhý polrok 2019 nebol predložený návrh plánu kontrolnej činnosti. Musí nový kontrolór obce predložiť návrh plánu kontrolnej činnosti aj na druhý polrok 2019, ...

Znalecký posudok pri predaji obecného pozemkuGarancia

29.11.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je potrebný v prípade predaja majetku obce - pozemku - s osobitným zreteľom znalecký posudok alebo je postačujúca cena schválená obecným zastupiteľstvom? Odpoveď: Na prevod majetku je potrebný znalecký posudok, preto že je potrebné ...

Rozpočtovanie vlastných zdrojov príspevkovej organizácieGarancia

29.11.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Chcela by som Vás požiadať o radu ohľadom rozpočtovania vlastných zdrojov príspevkovej organizácie v účtovníctve a aj v Štátnej pokladnici modul RIS-MUR. Ako postupovať, ak sú ku koncu roka na zdroji 46 vyššie výdavky ako príjmy, aby ...

viac článkov
Najčítanejšie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Štefan Fabian  PhD. Ing. Ján Šelbacký Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Aktivované náklady na vývoj 013 - Softvér 014 - Oceniteľné práva 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZDP § 22 Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetkuGarancia

9.2.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 22 (1) Odpisovaním sa na účely tohto zákona rozumie postupné zahrnovanie odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov, ktorý je účtovaný1) alebo evidovaný podľa § 6 ods. 11 a je používaný na zabezpečenie ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Technické zhodnotenie dlhodobého majetku alebo oprava z praktického pohľaduGarancia

16.3.2018, Ing. Jana Hvojníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V predchádzajúcom článku sme sa venovali problematike technického zhodnotenia majetku a naznačili sme si základné rozdiely medzi technickým zhodnotením a opravou dlhodobého majetku. V tejto časti si na konkrétnych príkladoch ukážeme ...

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiArchív

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Smernica upravujúca obeh účtovných dokladov a podpisové vzory v POGarancia

7.1.2019, Ing. Miriam Majorová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Miriam Majorová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Stiahnuť dokument Vnútorný predpis (interná smernica) je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. ...

více článků
Semináre - aktuálna ponuka

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

11.3.2020, Žilina
Lektorka: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

10.3.2020, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov škôl a školských zariadení do platových tried

10.3.2020, Bratislava
Lektorka:Mgr. Jaroslava Antalová
Najväčšími nedostatkami v zákone o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme bolo finančné podhodnotenie, značný počet platových taríf pod úrovňou minimálnej mzdyprílišná roztrieštenosť systému odmeňovania a 32-ročné obmedzenie započítateľnej praxe, ako diskriminačný prvok. Na našom seminári sa dozviete, ako odmeňovať po novom za využitia všetkých možností, ktoré novela zákona prináša. Novela sa dotýka až 229 000 zamestnancov! Prihláška tu!

 

Darček k Vášmu predplatnému
Tabuľka platov štátnych zamestnancov na rok 2020
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
16.12.2019 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
december 2019
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
<november  január>
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA