Darček mesiaca
Vybrané príklady účtovania nákladov na transfery vo verejnej správe

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.8.2018 - Spotrebná daň z minerálneho oleja

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2018
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
<júl  september>
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Účtovanie o zásobách ROPO a obceGarancia

20.8.2018, Ing. Ingrid Šabíková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obce účtujú o zásobách v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti. Rozpočtové organizácie, ...
viac

ZMOS pripravuje konferenciu MUNICIPÁLNA V4Garancia

20.8.2018, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska
Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje medzinárodnú konferenciu s názvom MUNICIPÁLNA V-4. Ambíciou každoročného dvojdňového podujatia, realizovaného v rámci národného projektu, bude prerokovanie tém, z prostredia miestnej územnej samosprávy, ktoré majú ...
viac

Vymedzenie odpisovaného hmotného majetku u rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie a obce z pohľadu zákona o dani z príjmovGarancia

17.8.2018, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Hmotný majetok (HM) predstavuje u každého daňového subjektu významnú časť majetku, prostredníctvom ktorého subjekt zabezpečuje svoju činnosť. Odpisovaným majetkom sa rozumie majetok, ktorého vstupná cena sa do základu dane zahŕňa postupne ...
viac

Obstaranie prístroja ŠPO - Agentúry pre rozvoj vidiekaGarancia

15.8.2018, Ing. Ingrid Šabíková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Agentúra pre rozvoj vidieka z hľadiska vykazovania subjektov VS je subjektom štátnej správy a kapitálový príspevok na obstaranie prístroja ŠPO získala z rozpočtu zriaďovateľa (t.j. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR), ...
viac

Ostatné výnosyGarancia

14.8.2018, Ing. Štefan Fabian  PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian  PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA Ostatné výnosy Účtová skupina 64 - Ostatné výnosy predstavujú tržby z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku a tržby z predaja materiálu. Účtujú sa tu aj zmluvné pokuty, ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Usmernenie k zabezpečeniu priebehu volieb a metodické usmernenie k zákonnosti spracúvaniaGarancia

14.8.2018, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pripravil orgánov samosprávy usmernenie k voľbám aj z pohľadu osobných údajov voličov. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s ohľadom na blížiace sa voľby do orgánov samosprávy obcí pripravil ...
viac

Finančné výnosyGarancia

13.8.2018, Ing. Štefan Fabian  PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian  PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA Finančné výnosy Účtová skupina 66 - Finančné výnosy zaznamenáva tržby z predaja cenných papierov a podielov dlhodobého aj krátkodobého charakteru. Účtujú sa tu aj úroky od bánk a od iných ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Stanovenie odpisov po ukončení stavebných prácGarancia

13.8.2018, Ing. Ingrid Šabíková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dlhodobý hmotný majetok odpisuje účtovná jednotka s ohľadom na opotrebenie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Účtovná jednotka je povinná si zostaviť odpisový plán, na základe ktorého vykonáva účtovné odpisy. Pri tvorbe ...
viac

Výsledok hospodárenia v neziskových účtovných jednotkáchGarancia

10.8.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výsledok hospodárenia za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa po zdanení preúčtuje na účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní a následne sa podľa schváleného rozhodnutia samosprávnych orgánov neziskovej účtovnej jednotky ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Zmena stavu vnútroorganizačných zásobGarancia

10.8.2018, Ing. Štefan Fabian  PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian  PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA Zmena stavu vnútroorganizačných zásob Účtová skupina 61 - Zmena stavu vnútroorganizačných zásob slúži na účtovanie prírastkov a úbytkov zásob vlastnej výroby v priebehu účtovného obdobia v  ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najčítanejšie

Dlhodobý majetok v neziskových účtovných jednotkách - Podsúvahové účtyGarancia

4.5.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová skupina 77 až 79 - Podsúvahové účty Účtovná jednotka si vytvára podľa svojho rozhodnutia jednotlivé podsúvahové účty s číslami 771 až 798. Na týchto účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Časové rozlíšenie nákladov, výnosov s príkladmi účtovaniaGarancia

30.6.2017, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súvislosti s uplatnením akruálneho princípu v účtovníctve rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov sú účtovné jednotky v zmysle opatrenia MF SR č. MF/16786/200731 v znení ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účtovanie súdnych poplatkov, trov a znaleckej odmenyGarancia

30.6.2017, Ing. Ladislav Zakhar PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako máme účtovať nasledovnú záležitosť? Prehrali sme súdny spor a máme zaplatiť sumu 14 780,90 eur a úroky z omeškania vo výške 3096,90 eur, t.j. spolu 17 877,80 eur. Je to pre nás považované za škodu? My ako neúspešný účastník musíme ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva - RO, POGarancia

30.6.2017, Ing. Terézia Urbanová, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Terézia Urbanová; Mgr. Jozef Sýkora MBA Vnútorný predpis je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 212/2018 Z.z. novela zák. č. 162/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 213/2018 Z.z. o dani z poistenia (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 214/2018 Z.z. novela zák. č. 39/2015 Z. z. a niektorých zákonov (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 215/2018 Z.z. novela zák. č. 185/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 216/2018 Z.z. o rybárstve (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 222/2018 Z.z. novela vyhl. č. 209/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 23.7.2018 v čiastke č. 76)
  • 224/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o spôsobe a forme poskytovania informácií jednotnému informačnému miestu a ich sprístupňovania podnikom prostredníctvom jednotného informačného miesta (vyšlo dňa: 24.7.2018 v čiastke č. 77)
  • 230/2018 Z.z. (vyšlo dňa: 6.8.2018 v čiastke č. 81)
  • 234/2018 Z.z. o uzatvorení reprezentatívnych kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov (vyšlo dňa: 7.8.2018 v čiastke č. 82)
  • 236/2018 Z.z. o vydaní opatrenia z 30. júla 2018 č. MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia (vyšlo dňa: 9.8.2018 v čiastke č. 84)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

29.10.2018, Bratislava
Lektorka: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

27.9.2018, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

26.9.2018, Bratislava
Lektorka: Jarmila Belešová
Rozšírte si svoje odborné vedomosti z problematiky odmeňovania zamestnancov škôl a školských zariadení. Zistite, aké osobitosti so sebou prináša odmeňovanie pedagogických zamestnancov. Na seminári získate okrem iného aj prehľad povinných písomností v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov a výkon základnej finančnej kontroly v súvislosti s odmeňovaním.... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: