Darček k Vášmu predplatnému
Zmena platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2020

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
26.8.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2019
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
<júl  september>
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Sociálna poisťovňa zavádza priamu a bezpečnejšiu komunikáciu so zamestnávateľmiGarancia

23.8.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Oddnes zavádza Sociálna poisťovňa - v prvej fáze iba pre zamestnávateľov - jednoduchší spôsob komunikácie v rámci elektronických služieb, ktorý posilňuje bezpečnosť ochrany vzájomnej komunikácie a osobných údajov zasielaných do Sociálnej poisťovne. Subjekty z ...
viac

Príjmy plynúce z dlhopisov a pokladničných poukážok neziskových organizáciíGarancia

22.8.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obstarávanie cenných papierov nie je prioritnou činnosťou neziskových organizácií, avšak ak tieto organizácie majú voľné finančné prostriedky a ak im to osobitné predpisy dovoľujú, môžu investovať aj do nákupu cenných papierov. Definíciu ...
viac

ÚvodníkGarancia

22.8.2019, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vážení čitatelia, v aktuálnom vydaní časopisu - Účtovný a daňový expert vo verejnej správe - sa dočítate o účtovaní prevodu správy majetku . V článku nájdete odborné informácie týkajúce sa: - účtovania prevodu správy budovy v rámci štátnej ...
viac

ČlánkyGarancia

22.8.2019, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
viac

Účtovanie prevodu správy majetkuGarancia

22.8.2019, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V predchádzajúcom čísle časopisu sme sa venovali účtovaniu zámeny dlhodobého majetku. Pri téme majetku a jeho „premiestňovania” medzi účtovnými jednotkami zostaneme aj v tomto príspevku, ktorý je zameraný na účtovanie prevodu správy ...
viac

Archivácia účtovných záznamov v zmysle usmernenia Finančnej správyGarancia

22.8.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Príspevok sa venuje metodickému usmerneniu č. 7/DZPaU/2019/MU k archivácii účtovných záznamov. Bližšie je objasnený charakter účtovných záznamov, formy účtovných záznamov a ich archivovanie s ohľadom na normatívny právny akt - zákon č. ...
viac

Otázky a odpovedeGarancia

22.8.2019, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
viac

Povinnosť školy zverejňovať faktúry v centrálnom registri v roku 2019Garancia

22.8.2019, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša škola pravidelne v zmysle zákona zverejňuje všetky zmluvy, objednávky a faktúry na svojej webovej stránke. Prišla k nám však informácia, že od 1. 1. 2019 sme povinní všetky faktúry nad 1 000 eur zverejňovať aj na centrálnom registri. ...
viac

Spracovanie architektonickej súťaže z pohľadu verejného obstarávania v roku 2019Garancia

22.8.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Verejný obstarávateľ chce zadať spracovanie architektonickej štúdie na námestie verejnej vysokej škole. Vzťahuje sa na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je spracovanie architektonickej štúdie verejnou ...
viac

Účtovanie vratky za zdravotné a sociálne poistenie v roku 2019Garancia

22.8.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vrátili sa nám peniaze v bežnom roku za zákonné soc. poistenie a zdravotné poistenie za rok 2019 (z dôvodu uplatnenia nižšej sadzby za zamestnanca a zamestnávateľa - priznaný invalidný dôchodok). Je správne účtovanie nasledovne? predpis ...
viac
Najčítanejšie

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovGarancia

12.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiArchív

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Dlhodobý majetok v neziskových účtovných jednotkách - Podsúvahové účtyGarancia

6.11.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová skupina 77 až 79 - Podsúvahové účty Účtovná jednotka si vytvára podľa svojho rozhodnutia jednotlivé podsúvahové účty s číslami 771 až 798. Na týchto účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZDP § 22 Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetkuGarancia

9.2.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 22 (1) Odpisovaním sa na účely tohto zákona rozumie postupné zahrnovanie odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov, ktorý je účtovaný1) alebo evidovaný podľa § 6 ods. 11 a je používaný na zabezpečenie ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Smernica upravujúca obeh účtovných dokladov a podpisové vzory v POGarancia

7.1.2019, Ing. Miriam Majorová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Stiahnuť dokument Vnútorný predpis (interná smernica) je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
  • 234/2019 Z.z. novela zák. č. 43/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
  • 239/2019 Z.z. novela vyhl. č. 29/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
  • 241/2019 Z.z. novela zák. č. 315/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
  • 244/2019 Z.z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 6.8.2019 v čiastke č. 85)
  • 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (vyšlo dňa: 6.8.2019 v čiastke č. 85)
  • 248/2019 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 8.8.2019 v čiastke č. 86)
  • 249/2019 Z.z. o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov (vyšlo dňa: 8.8.2019 v čiastke č. 86)
  • 251/2019 Z.z. novela op. 7/2013 Z.z. (vyšlo dňa: 14.8.2019 v čiastke č. 88)
  • 265/2019 Z.z. o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2024 (vyšlo dňa: 23.8.2019 v čiastke č. 93)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

29.1.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

12.3.2019, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

24.4.2019, Bratislava
Lektorka: Jarmila Belešová
Rozšírte si svoje odborné vedomosti z problematiky odmeňovania zamestnancov škôl a školských zariadení. Zistite, aké osobitosti so sebou prináša odmeňovanie pedagogických zamestnancov. Na seminári získate okrem iného aj prehľad povinných písomností v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov a výkon základnej finančnej kontroly v súvislosti s odmeňovaním.... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: