dnes je 28.2.2020
Najnovšie

Osobitná úprava uplatňovania dane pri investičnom zlate v roku 2020Garancia

20.2.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. investičným zlatom je zlato vo forme prútu alebo tehly, ktorého hmotnosť akceptuje trh drahých kovov a ktoré má rýdzosť 995 tisícin a viac, ako aj zlaté mince, ktoré majú rýdzosť ...

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 144Garancia

20.2.2020, JUDr. Simona Laktišová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 144 (1) Za  člena  rady menovaného vládou môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá: a) je občanom Slovenskej republiky, b) má spôsobilosť na právne úkony a je bezúhonná, c) má ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 153 Žiadosť o zápisGarancia

20.2.2020, JUDr. Simona Laktišová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o zápis § 153 (1)  Žiadosť  o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov (ďalej len „žiadosť o zápis”) obsahuje: a) obchodné meno alebo názov hospodárskeho subjektu, b) adresu ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 154Garancia

20.2.2020, JUDr. Simona Laktišová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 154 (1) Ak žiadosť o zápis nespĺňa všetky požadované náležitosti alebo k nej neboli priložené všetky prílohy, úrad vyzve hospodársky subjekt, aby ich v určenej lehote doplnil. Ak ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

ÚvodníkGarancia

20.2.2020, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vážení čitatelia, v aktuálnom čísle Spravodajcu vo verejnej správe informujeme o účtovaní členského v organizáciách verejnej správy v roku 2020 . Účtovanie členského v prípade združení subjektov verejnej správy upravuje Opatrenie MF SR č. ...

ČlánkyGarancia

20.2.2020, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie členského v organizáciách verejnej správy v roku 2020Garancia

20.2.2020, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príspevok je bližšie venovaný pravidlám účtovania a výkonu základnej finančnej kontroly pri úhrade členského v sektore verejnej správy. V prípade príkladov s účtovnými predkontáciami sa bližšie zaoberám samosprávou a spôsobom účtovania, ak ...

Technické zhodnotenie dlhodobého majetku, alebo oprava z praktického pohľadu v roku 2020Garancia

20.2.2020, Ing. Ľubica Gavenčiaková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozpočtové organizácie štátu, príspevkové organizácie štátu, obce (vrátane ich rozpočtových a príspevkových organizácií) a vyššie územné celky (vrátane ich rozpočtových a príspevkových organizácií) vedú účtovníctvo v zmysle zákona č.  ...

Otázky a odpovedeGarancia

20.2.2020, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie členských príspevkov v roku 2020Garancia

20.2.2020, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaúčtovali sme správne členské príspevky na rok 2020, keď sme použili 548/321? Taktiež by nás zaujímalo, či je správne zvolená ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie - 642006 v rámci účtovania v obci. Odpoveď: Účastník združenia ...

viac článkov
Najčítanejšie

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovArchív

12.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Obeh účtovných dokladov a podpisové vzoryGarancia

18.11.2019, Ing. Miriam Majorová, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Miriam Majorová; PhDr. Jozef Sýkora, MBA Stiahnuť dokument Vnútorný predpis (interná smernica) je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Komentár k ZDP § 22 Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetkuGarancia

2.1.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 22 (1) Odpisovaním sa na účely tohto zákona rozumie postupné zahrnovanie odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov, ktorý je účtovaný 1 ) alebo evidovaný podľa  § 6 ods. 11  a je používaný na zabezpečenie ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancomGarancia

3.5.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na účte 335 - Pohľadávky voči zamestnancovi sa účtujú rôzne pohľadávky voči zamestnancom, napríklad poskytnuté preddavky na cestovné výdavky, preddavky na vyúčtovanie, uplatnenie náhrad voči zamestnancovi. Účet ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Dlhodobý majetok v neziskových účtovných jednotkách - Podsúvahové účtyArchív

6.11.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová skupina 77 až 79 - Podsúvahové účty Účtovná jednotka si vytvára podľa svojho rozhodnutia jednotlivé podsúvahové účty s číslami 771 až 798. Na týchto účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
více článků
Semináre - aktuálna ponuka

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

11.3.2020, Žilina
Lektorka: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

10.3.2020, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov škôl a školských zariadení do platových tried

10.3.2020, Bratislava
Lektorka:Mgr. Jaroslava Antalová
Najväčšími nedostatkami v zákone o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme bolo finančné podhodnotenie, značný počet platových taríf pod úrovňou minimálnej mzdyprílišná roztrieštenosť systému odmeňovania a 32-ročné obmedzenie započítateľnej praxe, ako diskriminačný prvok. Na našom seminári sa dozviete, ako odmeňovať po novom za využitia všetkých možností, ktoré novela zákona prináša. Novela sa dotýka až 229 000 zamestnancov! Prihláška tu!

 

Darček k Vášmu predplatnému
Tabuľka platov štátnych zamestnancov na rok 2020
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
2.3.2020 - odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2020
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
<január  marec>
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA