Darček mesiaca
Účtovanie a vykazovanie dlhodobého hmotného majetku v roku 2019

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.2.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2019
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
<január  marec>
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanieGarancia

14.2.2019, Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nie je jedno, aké potraviny jedia naše deti. Ešte v roku 2016 sme predložili do vlády odporúčania pre nakupovanie surovín pre hromadné stravovanie. Cena by nemala byť jediným kritériom. Žiadne peniaze nestoja za to, aby sme hazardovali so zdravím našich detí. ...
viac

Ochrana osobných údajov v kontexte voliebGarancia

14.2.2019, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Dávame do pozornosti, že Európska komisia vydala Usmernenie o uplatňovaní práva Únie v oblasti ochrany údajov v kontexte volieb. Dávame do pozornosti, že Európska komisia vydala Usmernenie o uplatňovaní práva Únie v oblasti ochrany údajov v kontexte volieb. ...
viac

Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poisteniaGarancia

12.2.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová skupina 33 − Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia Na účtoch účtovej triedy 33 sa účtujú zúčtovacie vzťahy so zamestnancami a orgánmi sociálneho a zdravotného ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Gymnáziá majú naďalej možnosť žiadať o finančné prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondovGarancia

12.2.2019, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zdroj: Verlag Dashöfer
Gymnáziá majú naďalej možnosť žiadať o finančné prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os ...
viac

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správyGarancia

11.2.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová skupina 35 − Zúčtovanie medzi subjektmi VS Na účtoch účtovej skupiny 35 sa účtuje o zúčtovacích vzťahoch medzi subjektmi verejnej správy. Účtuje na tu najmä o transferoch a o odvode rozpočtových príjmov. Na ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Daňové výdavky rozpočtovej a príspevkovej organizácieGarancia

11.2.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základnú definíciu daňového výdavku na účely dane z príjmov vymedzuje § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP ”), podľa ktorého sa za daňový výdavok považuje výdavok (náklad) na ...
viac

Návrh zákona o informačných technológiách vo verejnej správeGarancia

11.2.2019, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V parlamente sa momentálne, v štádiu po I. čítaní, nachádza vládny návrh zákona o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona”). Jeho predkladateľom je Ministerstvo školstva, ...
viac

Novela zákona č. 177/2018 Z. z. proti byrokraciiGarancia

11.2.2019, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení ...
viac

Zmeny legislatívy v súvislosti so vstupom a pobytom štátnych príslušníkov tretích krajín na územie Slovenskej republiky za účelom zamestnaniaGarancia

11.2.2019, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 1.1.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 376/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony ( ...
viac

Zabezpečenie širokej hospodárskej súťaže vo verejnom obstarávaní je záujmom štátu aj podnikateľovGarancia

11.2.2019, Úrad pre verejné obstarávanie, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zabezpečenie širokej hospodárskej súťaže vo verejnom obstarávaní je záujmom štátu aj podnikateľov Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad”) dňa 4. februára 2019 vo svojom sídle zorganizoval Okrúhly stôl so zástupcami ...
viac
Najčítanejšie

Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou od 1. 1. 2019Garancia

4.2.2019, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou č. [doplniť číslo] Čl. I Úvodné ustanovenia 1. Táto smernica je vypracovaná ako interný predpis verejného obstarávateľa [doplniť názov] v zmysle ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiArchív

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovGarancia

12.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstvaGarancia

2.1.2019, JUDr. Renáta Považanová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA,, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Renáta Považanová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Stiahnuť vzor OBEC .......... ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Obecné zastupiteľstvo obce .........., v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s ust. § 25 ods. 5 a ods. 9 zákona č. 369/ ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zaraďovanie do platových stupňov vo verejnej správeArchív

13.9.2012, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jediným kritériom na zaradenie zamestnanca do platového stupňa v rámci verejnej správy je započítaná prax . Po prvom zaradení zamestnanca do platového stupňa sa jeho plat za predpokladu, že vykonáva rovnakú pracovnú činnosť, s narastajúcou praxou automaticky ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 17/2019 Z.z. novela op. č. 223/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 16.1.2019 v čiastke č. 6)
  • 18/2019 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 16.1.2019 v čiastke č. 6)
  • 19/2019 Z.z. novela oip. č. 305/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 16.1.2019 v čiastke č. 6)
  • 25/2019 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu § 446 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 30.1.2019 v čiastke č. 10)
  • 27/2019 Z.z. novela rozh. č. 349/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 4.2.2019 v čiastke č. 12)
  • 28/2019 Z.z. o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu (vyšlo dňa: 4.2.2019 v čiastke č. 12)
  • 30/2019 Z.z. o hazardných hrách (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
  • 32/2019 Z.z. na rok 2019 ustanovuje hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
  • 34/2019 Z.z. vo veci nesúladu § 33a zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 13 ods. 9 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 35 ods. 1 v spojení s čl. 13 ods. 4 a čl. 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 11.2.2019 v čiastke č. 15)
  • 35/2019 Z.z. o finančnej správe (vyšlo dňa: 15.2.2019 v čiastke č. 16)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

29.1.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

12.3.2019, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

24.4.2019, Bratislava
Lektorka: Jarmila Belešová
Rozšírte si svoje odborné vedomosti z problematiky odmeňovania zamestnancov škôl a školských zariadení. Zistite, aké osobitosti so sebou prináša odmeňovanie pedagogických zamestnancov. Na seminári získate okrem iného aj prehľad povinných písomností v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov a výkon základnej finančnej kontroly v súvislosti s odmeňovaním.... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: