Darček mesiaca
Účtovanie dlhodobého nehmotného majetku na príkladoch v roku 2019

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.3.2019 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2019
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
<február  apríl>
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Význam teambuildingových akciíGarancia

25.3.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Aký má význam šport pre firmy, či pre zamestnancov? Patrí organizácia týchto akcií do kompetencie personálneho alebo marketingového oddelenia, či do rúk športových a teambuildingových agentúr a psychológov? Čo presne znamená ...
viac

Najčastejšie chyby, ktoré robia pri pracovnom pohovore personalistiGarancia

25.3.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Nikto nie je dokonalý a drobné chybičky robí aj ten najskúsenejší personalista ... ale potom tu sú chyby, ktoré môžu mať nepríjemný a vážny dopad na úspešný proces výberového konania, na celú spoločnosť . Nekvalitné výberové ...
viac

Efektívnejšia verejná správa by na lepšie odmeňovanie mohla ušetriť až 455 mil. eurGarancia

22.3.2019, Zdroj: SITA
Odstránením neefektívnosti vo verejnej správe by sa mohol vytvoriť priestor na lepšie odmeňovanie zamestnancov v celkovej výške 190 až 455 miliónov eur. Vyplýva to z revízie výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe, ktorú vypracoval Útvar hodnoty ...
viac

Príklady k § 78a zákona o DPH - Kontrolný výkaz a dobropisyGarancia

20.3.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”) v § 78a ods. 2 písm. c) ustanovuje, že v kontrolnom výkaze sa uvádzajú aj údaje z každej faktúry, ktorá mení pôvodnú faktúru, t.z. z ...
viac

Výzva z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciuGarancia

20.3.2019, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vyhlásil v súlade s aktuálne platnou legislatívou výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na prípravu analytických kapacít, vzdelávacích a odborných ...
viac

Národné projekty_OP IIGarancia

19.3.2019, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Najviac priamych vyzvaní bolo v posledných mesiacoch vyhlásených v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. V nasledujúcom texte vám prinášame ich prehľad aj s uvedením základných informácii. 1. Zabezpečenie efektívneho ...
viac

Príklady k § 20 zákona o DPH - Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátuGarancia

18.3.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra ...
viac

Financovanie potrieb obce zo štátneho rozpočtuGarancia

18.3.2019, Ing. Ingrid Šabíková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Právnu úpravu účtovníctva obce predstavuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a ...
viac

Úprava základu dane o neuhradené záväzky u subjektov verejnej správy v roku 2019Garancia

13.3.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v ustanovení § 17 ods. 27 vymedzuje povinnosť zvýšenia základu dane daňovníka o výšku záväzku alebo jeho neuhradenú časť, ktorý prislúcha k výdavku (nákladu), ktorý je ...
viac

Účtovanie zmarenej investície v roku 2019Garancia

13.3.2019, Mgr. Jozef Sýkora MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zmarená investícia je investícia, pri ktorej nedôjde k jej dokončeniu a v okamihu rozhodnutia subjektu verejnej správy o tom, že investícia nebude dokončená je nutné ju zaúčtovať do nákladov cez účet 548 v zmysle ustanovenia § 61 ods. 6 ...
viac
Najčítanejšie

Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou od 1. 1. 2019Garancia

4.2.2019, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou č. [doplniť číslo] Čl. I Úvodné ustanovenia 1. Táto smernica je vypracovaná ako interný predpis verejného obstarávateľa [doplniť názov] v zmysle ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian  PhD. Ing. Ján Šelbacký Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Aktivované náklady na vývoj 013 - Softvér 014 - Oceniteľné práva 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiArchív

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Dlhodobý majetok v neziskových účtovných jednotkách - Podsúvahové účtyGarancia

6.11.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová skupina 77 až 79 - Podsúvahové účty Účtovná jednotka si vytvára podľa svojho rozhodnutia jednotlivé podsúvahové účty s číslami 771 až 798. Na týchto účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Smernica upravujúca obeh účtovných dokladov a podpisové vzory v POGarancia

7.1.2019, Ing. Miriam Majorová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Stiahnuť dokument Vnútorný predpis (interná smernica) je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 56/2019 Z.z. novela výn. č. 55/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 59/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 640/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 28.2.2019 v čiastke č. 24)
  • 60/2019 Z.z. ustanovuje obsah a rozsah údajov zapisovaných do zoznamu zahraničných zastúpení a náležitosti žiadostí týkajúcich sa zoznamu zahraničných zastúpení (vyšlo dňa: 28.2.2019 v čiastke č. 24)
  • 65/2019 Z.z. novela zák. č. 150/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 4.3.2019 v čiastke č. 25)
  • 66/2019 Z.z. novela úst. zák. č. 357/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 4.3.2019 v čiastke č. 25)
  • 73/2019 Z.z. novela vyhl. č. 266/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 7.3.2019 v čiastke č. 28)
  • 74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka (vyšlo dňa: 7.3.2019 v čiastke č. 28)
  • 76/2019 Z.z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy (vyšlo dňa: 11.3.2019 v čiastke č. 29)
  • 77/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 83/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 13.3.2019 v čiastke č. 30)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

29.1.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

12.3.2019, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

24.4.2019, Bratislava
Lektorka: Jarmila Belešová
Rozšírte si svoje odborné vedomosti z problematiky odmeňovania zamestnancov škôl a školských zariadení. Zistite, aké osobitosti so sebou prináša odmeňovanie pedagogických zamestnancov. Na seminári získate okrem iného aj prehľad povinných písomností v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov a výkon základnej finančnej kontroly v súvislosti s odmeňovaním.... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: