Darček mesiaca
Rozpočet obce v roku 2019

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
17.12.2018 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
december 2018
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
<november  január>
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Rekreačné poukazy pre zamestnancov verejnej správyGarancia

12.12.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Parlament na svojej 38. schôdzi (27. novembra 2018) prelomil veto prezidenta a schválil s účinnosťou od 1. januára 2019 novelu zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, ktorou sa menia a dopĺňajú aj ...
viac

Trendy v HR pre rok 2019Garancia

11.12.2018, Mgr. MSc. Soňa Štefková PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Keďže sa nám blíži obdobie konca starého roku, toto obdobie sa spája i s bilancovaním a novými trendmi pre budúci rok. V tomto článku sa pozrieme na trendy, ktoré nás v budúcom roku čakajú v oblasti HR. Zameriame sa na tieto ...
viac

Základné mzdové veličiny pre HR manažéra v 2019Garancia

11.12.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tak, ako každoročne, aj v roku 2019 sa budú v mzdovom účtovníctve používať mzdové veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2017, veličiny odvodené od výšky ...
viac

Novela postupov účtovania pre neziskové účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva od 1. októbra 2018 a 1. januára 2019Garancia

10.12.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 19. septembra 2018 bolo schválené opatrenie MF SR č. MF/13135/2018-74, ktoré novelizuje opatrenie postupov účtovania pre neziskové účtovné jednotky, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva. Uvedená novela nadväzuje na zákon č. 213/ ...
viac

Zverejnenie a schválenie rozpočtu obceGarancia

9.12.2018, Ing. Ingrid Konečná Veverková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zverejnenie návrhu rozpočtu obce Podľa § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení obec je povinná zverejniť návrh rozpočtu obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. Po ...
viac

Ukladanie a vymáhanie sankciíGarancia

7.12.2018, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora ; MBA Rozpočtové pravidlá verejnej správy  neupravujú kontrolnú pôsobnosť  v prípade verejných prostriedkov. Kontrolnú pôsobnosť v nadväznosti na rozpočtové pravidlá verejnej správy upravuje zákon č. 357/2015 Z. z. o  ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k zákonu o RPVS - § 9 - KapitolyGarancia

7.12.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 9 Kapitoly (1) Príjmy štátneho rozpočtu a výdavky štátneho rozpočtu sú organizačne usporiadané do kapitol. Kapitolu tvorí rozpočet a) každého ministerstva vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií, ktoré sú zapojené na jeho rozpočet, a ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Dary subjektov verejnej správy z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2019Garancia

7.12.2018, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Darovanie je všeobecne upravené v § 628 až 630 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Predmetom daru môže byť akákoľvek vec, právo alebo iná majetková hodnota. Darovanie sa uskutočňuje prostredníctvom darovacej zmluvy, ktorou darca ...
viac

Účtovanie drevnej hmoty v roku 2019Garancia

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Mesto je vlastníkom lesných pozemkov. Drevnú hmotu predáva na pni vo verejno obchodnej súťaži tým spôsobom, že vyhlási VOS na druh a množstvo drevnej hmoty na pni, ktoré ide predať a následne po vyhodnotení VOS firma s najvyššou ponukou ...
viac

Účtovanie zásob v rozpočtovej organizácii - predkontácie v roku 2019Garancia

7.12.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Príspevok je venovaný častým otázkam verejnosti a účastníkov seminárov - oblasti účtovania zásob v štátnej a samosprávnej rozpočtovej organizácii. Príspevok obsahuje príklady obstarávania zásob materiálu, tovaru na sklad v zmysle ...
viac
Najčítanejšie

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstvaGarancia

24.5.2018, JUDr. Renáta Považanová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA,, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Renáta Považanová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Stiahnuť vzor OBEC .......... ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Obecné zastupiteľstvo obce .........., v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s ust. § 25 ods. 5 a ods. 9 zákona č. 369/ ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Tvorba opravnej položky k nepremlčanej pohľadávke a jej dopad na základ dane v obciGarancia

14.11.2018, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zásady pre tvorbu, čerpanie a rozpustenie opravných položiek k pohľadávkam v obciach ustanovuje zákon o účtovníctve a opatrenie MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre ...
viac

Návrat zamestnanca do práce po ukončení materskej alebo rodičovskej dovolenky v roku 2018.Garancia

12.7.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Materskú aj rodičovskú dovolenku môže v súčasnosti čerpať tak otec ako aj matka, ale aj žena a muž, ktorí prevzali do starostlivosti dieťa na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu. Po ukončení tak materskej ako aj ...
viac

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovGarancia

23.10.2017, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 335/2018 Z.z. novela op. č. 304/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 28.11.2018 v čiastke č. 120)
  • 338/2018 Z.z. ustanovuje vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov (vyšlo dňa: 29.11.2018 v čiastke č. 121)
  • 343/2018 Z.z. novela zák. č. 40/1964 Zb. (vyšlo dňa: 5.12.2018 v čiastke č. 124)
  • 344/2018 Z.z. novela zák. č. 85/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 6.12.2018 v čiastke č. 125)
  • 345/2018 Z.z. novela zák. č. 343/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 6.12.2018 v čiastke č. 125)
  • 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií (vyšlo dňa: 10.12.2018 v čiastke č. 126)
  • 347/2018 Z.z. novela zák. č. 91/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 10.12.2018 v čiastke č. 126)
  • 349/2018 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí (vyšlo dňa: 10.12.2018 v čiastke č. 126)
  • 351/2018 Z.z. novela zák. č. 581/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 14.12.2018 v čiastke č. 128)
  • 353/2018 Z.z. novela zák. č. 569/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 14.12.2018 v čiastke č. 128)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

29.1.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

12.3.2019, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

24.4.2019, Bratislava
Lektorka: Jarmila Belešová
Rozšírte si svoje odborné vedomosti z problematiky odmeňovania zamestnancov škôl a školských zariadení. Zistite, aké osobitosti so sebou prináša odmeňovanie pedagogických zamestnancov. Na seminári získate okrem iného aj prehľad povinných písomností v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov a výkon základnej finančnej kontroly v súvislosti s odmeňovaním.... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: