Darček mesiaca
Účtovanie zásob vo verejnej správe v roku 2018

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.10.2018 - Spotrebná daň z minerálneho oleja

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
október 2018
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
<september  november>
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

XIII. NÁRODNÁ PLATFORMA DOHOVORU PRIMÁTOROV, BRATISLAVA 17.10.2018Garancia

19.10.2018, Zdroj: Únia miest Slovenska
Dňa 17. októbra 2018 sa v priestoroch Hotela Devín v Bratislave uskutočnilo XIII. zasadnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energii. Téma tohtoročného zasadnutia: Budovy ako dôležitý nástroj rozvoja miest a obcí - súčasné ...
viac

Prekážky v práci na strane zamestnancaGarancia

15.10.2018, JUDr. Tomáš Buzinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prekážky v práci sa podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce”) rozdeľujú do dvoch hlavných skupín, a to:1. na prekážky v práci na strane zamestnanca, ktoré sú upravené v  § 136 až § 141a Zákonníka práce a 2.  ...
viac

Dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca podľa § 141 Zákonníka práceGarancia

15.10.2018, JUDr. Tomáš Buzinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dôležité osobné prekážky v práci možno rozdeliť na: 1. Dôležité osobné prekážky, pri ktorých zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno, ale neposkytne mu náhradu mzdy , pretože zamestnanec je hmotne zabezpečený podľa iných ...
viac

Stimuly pre výskum a vývojGarancia

10.10.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 6a ods. 2 zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ( ...
viac

Proces konsolidácie: Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetokGarancia

10.10.2018, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
- okrem transakcií nesúvisiacich s konsolidáciou slúži táto účtová trieda na zaznamenávania predaja a nákupu dlhodobého majetku v rámci konsolidovaného celku a taktiež v rámci súhrnného celku, vrátane odpisov (zobrazenie prostredníctvom ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Náklady budúcich období v štátnej rozpočtovej organizáciiGarancia

10.10.2018, Ing. Ingrid Šabíková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozpočtové organizácie štátu, príspevkové organizácie štátu, štátne fondy, obce (vrátane ich rozpočtových a príspevkových organizácií) a vyššie územné celky (vrátane ich rozpočtových a príspevkových organizácií) vedú účtovníctvo v ...
viac

Proces konsolidácie: Účtová trieda 1 - ZásobyGarancia

9.10.2018, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
- v rámci procesu konsolidácie sa uskutočňuje eliminácia medzivýsledku v zásobách z dôvodu predaja a nákupu zásob v rámci konsolidovaného celku a eliminácia opravnej položky vytvorenej v účtovnej jednotke, ktorá zásoby nakúpila, - v ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Proces konsolidácie: Účtová trieda 2 - Finančné účtyGarancia

9.10.2018, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
účtová skupina 20 - Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice - kontrola vzájomných vzťahov a zostatkov je viazaná na vzťah účtovných jednotiek voči Štátnej pokladnici, - všetky štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie musia ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Proces konsolidácie: Účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahyGarancia

8.10.2018, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
- vzájomné záväzky a pohľadávky uvedú účtovné jednotky v hárku 9 „Pohľadávky a záväzky voči súhrnnému celku“, - s výnimkou pohľadávok a záväzkov z titulu daní (účty 341, 342, 343 a odloženej daňovej pohľadávky a záväzku), transferov ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Definícia technického zhodnotenia hmotného a nehmotného majetku v rozpočtových a príspevkových organizáciách a obciach z účtovného hľadiskaGarancia

8.10.2018, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Problematika účtovania technického zhodnotenia je riešená v § 21 a § 22 postupov účtovania. Technické zhodnotenie sa účtuje na príslušných účtoch dlhodobého majetku. Postupy účtovania stanovujú, že ocenenie jednotlivého dlhodobého hmotného ...
viac
Najčítanejšie

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Časové rozlíšenie nákladov, výnosov s príkladmi účtovaniaGarancia

30.6.2017, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súvislosti s uplatnením akruálneho princípu v účtovníctve rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov sú účtovné jednotky v zmysle opatrenia MF SR č. MF/16786/200731 v znení ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Smernica upravujúca obeh účtovných dokladov a podpisové vzory v POGarancia

24.1.2018, Ing. Miriam Majorová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Stiahnuť dokument Názov organizácie:       Názov internej smernice:   Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory   Poradové číslo smernice:       Dátum vyhotovenia internej smernice:       Za správnosť smernice ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Neplatené voľno zamestnanca z pohľadu Zákonníka práce v roku 2018Archív

12.7.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer, zamestnávateľ je povinný podľa § 47 ZP prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné ...
viac

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkyGarancia

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian  PhD. Ing. Ján Šelbacký Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Aktivované náklady na vývoj 013 - Softvér 014 - Oceniteľné práva 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 271/2018 Z.z. vo veci Ustanovenia § 5b zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (vyšlo dňa: 27.9.2018 v čiastke č. 98)
  • 272/2018 Z.z. novela op. č. 601/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.10.2018 v čiastke č. 99)
  • 273/2018 Z.z. novela op. č. 740/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 1.10.2018 v čiastke č. 99)
  • 282/2018 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 11.10.2018 v čiastke č. 105)
  • 284/2018 Z.z. novela zák. č. 338/2000 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2018 v čiastke č. 106)
  • 289/2018 Z.z. novela zák. č. 448/2008 Z. z. a č. 592/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2018 v čiastke č. 107)
  • 290/2018 Z.z. novela zák. č. 467/2002 Z. z. a č. 530/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 17.10.2018 v čiastke č. 108)
  • 293/2018 Z.z. o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 22.10.2018 v čiastke č. 109)
  • 295/2018 Z.z. ustanovuje vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení (vyšlo dňa: 22.10.2018 v čiastke č. 109)
  • 296/2018 Z.z. o informácii o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia (vyšlo dňa: 22.10.2018 v čiastke č. 109)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

9.11.2018, Bratislava
Lektorka: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

27.11.2018, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

24.4.2019, Bratislava
Lektorka: Jarmila Belešová
Rozšírte si svoje odborné vedomosti z problematiky odmeňovania zamestnancov škôl a školských zariadení. Zistite, aké osobitosti so sebou prináša odmeňovanie pedagogických zamestnancov. Na seminári získate okrem iného aj prehľad povinných písomností v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov a výkon základnej finančnej kontroly v súvislosti s odmeňovaním.... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: