Darček mesiaca
Príklady účtovania dlhodobého majetku v roku 2019

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.5.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2019
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
<apríl  jún>
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Príklad k § 2 ods. 1 písm. d) zákona o DPHGarancia

23.5.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 2 Predmet dane (1) Predmetom dane je: d) dovoz tovaru do tuzemska. Dovozom tovaru rozumieme nákup tovaru v tretej krajine (mimo územia Európskej únie), ktorý bol dovezený z tretieho štátu na územie Európskej únie. Spoločnosť z ...
viac

Príklad k § 2 ods. 1 písm. c) zákona o DPHGarancia

22.5.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 2 Predmet dane (1) Predmetom dane je: c) nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát”). Platiteľ dane, ktorý je registrovaný v Rakúsku dodáva tovar inému platiteľovi ...
viac

Príklad k § 2 ods. 1 písm. b) zákona o DPHGarancia

21.5.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 2 Predmet dane (1) Predmetom dane je: b) poskytnutie služby (ďalej len „dodanie služby”) za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby. Odberateľovi vznikla škoda z dodávky tovaru, ...
viac

Príklad k § 2 ods. 1 písm. a) zákona o DPHGarancia

20.5.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 2 Predmet dane (1) Predmetom dane je: a) dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby. Je dodávka nábytku predmetom dane, ak platiteľ dane, ktorý je majiteľom firmy ...
viac

Ako zvýšiť motiváciu zamestnancov v podnikuGarancia

17.5.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Motivácia zamestnancov nie je automatická, a preto patrí k dôležitým úlohám aj zodpovednostiam vedúceho. Ide do istej miery o individuálny proces. To, čo motivuje jedného zamestnanca, môže dosahovať presne opačný efekt u druhého. ...
viac

Digitalizácia v HR v roku 2019Garancia

17.5.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Najväčším trendom v odbore HR je v súčasnosti určite digitalizácia práce, ktorá má pozitívny vplyv nielen na efektivitu a hospodárske výsledky firmy, ale aj na celé HR a na zamestnancov a ich spokojnosť. S týmto trendom súvisí ...
viac

IT: Slovensko už má svoju stratégiu digitálnej transformácie do roku 2030Garancia

15.5.2019, Zdroj: SITA
Slovensko má ako jedna z prvých krajín v Európe komplexnú stratégiu digitálnej transformácie do roku 2030. Vláda totiž schválila tento dokument, ktorý na jej rokovanie v utorok predložil vicepremiér Richard Raši. Kľúčovou víziou stratégie je, aby sa Slovensko ...
viac

EUROFONDY: Zodpovedné orgány sa nepoučili z problémov pri čerpaní eurofondov, upozorňuje NKÚGarancia

13.5.2019, Zdroj: SITA
Zodpovedné orgány sa ani po desiatich rokoch kontroly eurofondov nepoučili z problémov. Čerpanie finančných prostriedkov Európskej únie naďalej sprevádzajú nedostatky, na ktoré Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) upozorňoval už v minulosti. V súčasnosti sú však ...
viac

Podpora domácností pri výmene starých kotlov za ekologickéGarancia

9.5.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
24. 04. 2019 schválila Vláda SR Zmenu Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP). Po schválení navrhovanej zmeny Európskou komisiou, Ministerstvo životného prostredia, ako riadiaci orgán OP KŽP, bude môcť vyhlásiť výzvu na ...
viac

Vláda podporí regionálny rozvoj sumou viac ako jeden milión eurGarancia

8.5.2019, Zdroj: SITA
Vláda podporí regionálny rozvoj sumou prevyšujúcou 1,1 mil. eur. Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie predstavil vo štvrtok v Banskej Bystrici vicepremiér Richard Raši. Podporené majú byť aktivity zamerané na vytváranie partnerstiev na ...
viac
Najčítanejšie

Smernica upravujúca obeh účtovných dokladov a podpisové vzory v POArchív

7.1.2019, Ing. Miriam Majorová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Stiahnuť dokument Vnútorný predpis (interná smernica) je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian  PhD. Ing. Ján Šelbacký Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Aktivované náklady na vývoj 013 - Softvér 014 - Oceniteľné práva 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovGarancia

12.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZDP § 22 Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetkuGarancia

9.2.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 22 (1) Odpisovaním sa na účely tohto zákona rozumie postupné zahrnovanie odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov, ktorý je účtovaný1) alebo evidovaný podľa § 6 ods. 11 a je používaný na zabezpečenie ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Dlhodobý majetok v neziskových účtovných jednotkách - Podsúvahové účtyGarancia

6.11.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová skupina 77 až 79 - Podsúvahové účty Účtovná jednotka si vytvára podľa svojho rozhodnutia jednotlivé podsúvahové účty s číslami 771 až 798. Na týchto účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 110/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 356/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2019 v čiastke č. 43)
  • 111/2019 Z.z. novela zák. č. 587/2004 Z. z. a č. 329/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 26.4.2019 v čiastke č. 44)
  • 112/2019 Z.z. novela zák. č. 18/1996 Z. z. (vyšlo dňa: 26.4.2019 v čiastke č. 44)
  • 113/2019 Z.z. novela vyhl. č. 172/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 26.4.2019 v čiastke č. 44)
  • 115/2019 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky (vyšlo dňa: 1.5.2019 v čiastke č. 46)
  • 119/2019 Z.z. novela zák. č. 330/1991 Zb. a č. 170/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 3.5.2019 v čiastke č. 47)
  • 123/2019 Z.z. novela vyhl. č. 614/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 10.5.2019 v čiastke č. 49)
  • 128/2019 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí (vyšlo dňa: 15.5.2019 v čiastke č. 51)
  • 129/2019 Z.z. novela vyhl. č. 284/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 17.5.2019 v čiastke č. 52)
  • 134/2019 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách (vyšlo dňa: 24.5.2019 v čiastke č. 53)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

29.1.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

12.3.2019, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

24.4.2019, Bratislava
Lektorka: Jarmila Belešová
Rozšírte si svoje odborné vedomosti z problematiky odmeňovania zamestnancov škôl a školských zariadení. Zistite, aké osobitosti so sebou prináša odmeňovanie pedagogických zamestnancov. Na seminári získate okrem iného aj prehľad povinných písomností v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov a výkon základnej finančnej kontroly v súvislosti s odmeňovaním.... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: